Topic Preacher Date
Mark 10:17-21 Money: The Cost Revd Jo Parker 23rd June 2019
1 Chronicles 29:10-20 Money: The Response Revd Jo Parker 30 June 2019
Luke 10:38-42 Mary and Martha Amanda di Giovanni 21 July 2019
Matthew 6:5-15 The Lord's Prayer Marie Calvert 28 July 2019
Luke 15:1-10 The lost sheep & the lost coin Revd Jo Parker 15 September 2019
Luke 16:1-13 The Shrewd Manager Amanda di Giovanni 22September 2019