Topic Preacher Date
Luke 12:22:34 Money: The Gift Revd Jo Parker 16th June 2019
Mark 10:17-21 Money: The Cost Revd Jo Parker 23rd June 2019
1 Chronicles 29:10-20 Money: The Response Revd Jo Parker 30 June 2019
Luke 10:1-11 Sending out the 72 Revd Jo Parker 7 July 2019
Luke 10: 25-37 The Good Samaritan Revd Jo Parker 14 July 2019
Luke 10:38-42 Mary and Martha Amanda di Giovanni 21 July 2019
Matthew 6:5-15 The Lord's Prayer Marie Calvert 28 July 2019